Să păstraţi toate întocmai cum vi le-am spus. Eu n-am spus nimic de la mine, ci în toate am ascultat numai de glasul şi de Duhul Domnului…

Profetul vremurilor noastre,
tu ești un glas ceresc spre noi
în fața marilor dezastre
și-a Judecății de Apoi

Tu ești solia salvatoare
cu îndreptar de unic drum
din fața morții-ngrozitoare
cu cerul prăbușit în scrum

Tu ești trimisul ultim care
la pasul ultimei răscruci
mai faci o ultimă chemare
spre calea Salvatoarei Cruci.

… O, de-am primi cu toți solia
și-am cugeta la rostu-i sfânt
’nainte de-a veni Mânia
cu Ultimul Deznodământ.

Hristos e Cel ce ne vorbește
prin glasul tău, ceresc trimis,
și-n fața morții ne dorește
spre cel din urmâ drum deschis

Fii binecuvântată, Viață
și Cale, și-adevăr frumos;
cât încă te avem în față,
noi vrem – și-alegem pe Hristos

Fr. Traian DorzFratele Traian Dorz – Cuvânt despre Părintele Iosif, Oastea Domnului și neamul românesc

O, cum n-am eu glas de trâmbiță, să strig: Citiți în Noul Testament, la Faptele Apostolilor, să vedeți cum a fost viața celor dintâi creștini, viața creștinilor celor „de aur”!… Citiți în Noul Testament la Faptele Apostolilor, să vedeți ce minciună mare-i creștinătatea noastră de azi și să aflați cum trebuie să trăim, ca să ieșim din această minciună de suflet pierzătoare!

Părintele Iosif Trifa

Ce preț înalt avea credința
Ce`naintașii ne-au vestit,
de ce duh sfânt și-aprins, și mare
le-a fost cuvântu-nsuflețit
de ce-ndrăzneală și răbdare,
și zel spre sfintele porunci
erau însuflețiți în luptă
ostașii Domnului de-atunci!

De-acum răsună iarăși un duh de deșteptare
din nou răsună astăzi duioasa ta chemare!…
să bată iarăși „tunul” în Babilonul lumii,
să-nceapă lupta dârză cu îngerii minciunii!

Mai sună-ne, gorniste, frumoasa ta chemare
ce inima trezește spre milă și-ndurare
Întoarce iar mulțimea spre dealul Căpățânii,
să nu se mai închine nicicând deșertăciunii!…