Argument

Cele mai multe suflete se pierd nu pentru că nu li se predică Evanghelia ci pentru că nu ascultă predica ce vine din adâncul inimii lor...

Părintele Iosif Trifa

Acest site a luat naștere în primul rând din simțământul datoriei față de tine, suflete dragă, care ești chinuit și nefericit, cu toate că alergi necontenit, crezând că împlinind una sau alta dintre dorințele pe care le urmăresc și cei din jurul tău vei fi „realizat” și fericit. Și pentru tine, suflete care, deși ești un om apreciat, moral, poate religios, familist model, împlinit profesional, totuși nu ești deplin mulțumit. Conștiința ta îți spune că lucrurile nu sunt cu totul în regulă. Da, ea nu te minte! Conștiința este cel mai bun prieten al tău, sincer și dezinteresat, glasul lui Dumnezeu din tine. Suflete dragă, oricine ai fi și în orice stare ai fi, suntem datori față de tine așa cum suntem datori față de poporul nostru care „piere din lipsă de cunoștință” (Osea 4, 6), trăind în ură și egoism, potopit de păcate rușinoase și nefericit. Suntem datori pentru că avem deplina încredințare că pentru toate aceste probleme, aparent insolvabile, există o soluție și aceasta este DOMNUL IISUS HRISTOS. Nu o teorie, nu o instituție, nu o filozofie, ci o Persoană, vie și adevărată, care se interesează de soarta noastră, a tuturora, dar și de a fiecăruia dintre noi personal.

Cum poate fi însă întâlnită această Persoană? Tocmai despre aceasta vorbește site-ul nostru. Avem încredințarea că nu există o călăuză mai bună către întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos decât Părintele Iosif Trifa. Am dori ca oricine să aibă posibilitatea să cerceteze el însuși Cuvântul adus nouă de către omul care a vorbit și a scris nu cum scriu și vorbesc prea mulți învățători ai timpurilor noastre, ci ca Domnul și trimișii Săi: „cu putere” (Luca 4, 32), cuvinte învățate nu de la oameni, ci descoperite de Duhul Sfânt (Ioan 16,14).

Dacă vrei, poți să alergi și să cauți mai departe. Credem însă că nu vei regreta dacă te vei opri o clipă să cercetezi scrierile poate ale celui mai mare om născut din femeie (Matei 11, 11) în neamul românesc. Toate semnele unui adevărat trimis al lui Dumnezeu l-au însoțit atât în viață, cât și după. A fost calomniat, urât și prigonit, dar și iubit și urmat de mulțimi, chiar dacă urmașii săi au trebuit să plătească același preț. A dovedit cu viața și cu moartea sa adevărul soliei pe care o aducea. Lucrarea sa a trecut deja proba timpului, dovedind că nu poate fi învinsă nici de oameni, nici de porțile iadului.

Nu știm cine ești, dragă suflete; dar oricine ai fi: învățat sau neînvățat, tânăr sau mai puțin tânăr, preot, călugăr, teolog, ateu, ia seama! Poate nu ești de acord cu ceea ce am scris. Poate ai un sentiment de aversiune față de Oastea Domnului și față de Părintele Iosif Trifa, deoarece ai ascultat ce spune unul și altul sau poate chiar în urma unor experiențe negative cu unii oameni care se revendică de la el fără a fi de fapt urmașii lui. Acum însă este timpul să judeci tu însuți. Citește, ascultă ceea ce a scris acest om al lui Dumnezeu și după aceea dă un verdict. Credem că nu există o astfel de pană în toată istoria neamului nostru. Firește, Părintele Iosif nu a făcut tratate de dogmatică, nici scrieri filozofice, ci a scris – așa cum s-a adresat și Domnul Iisus – pe înțelesul tuturor. Simplitatea voită a limbajului său nu înseamnă însă că el este lipsit de adâncime și valoare. Îndeosebi în ceea ce privește problema crucială a mântuirii sufletului omenesc, a întâlnirii sale cu Mântuitorul, vei descoperi o călăuză fără egal. Calea pe care conduce Părintele spre întâlnirea cu Domnul este neîncâlcită, neîngreuiată de tot felul de lucruri și interese omenești, de obstacole inutile. Și în același timp este o cale nefalsificată prin diluarea, relativizarea sau omisiunea poruncilor lui Dumnezeu. Ceea ce a cerut Domnul! Nici mai mult, dar nici mai puțin!

Slăvit să fie Domnul!