Să păstrați toate întocmai cum vi le-am spus. Eu n-am spus nimic de la mine, ci în toate am ascultat numai de glasul și de Duhul Domnului…

Profetul vremurilor noastre,
tu eşti un glas ceresc spre noi
în faţa marilor dezastre
şi-a Judecăţii de Apoi.

Tu eşti solia salvatoare
cu îndreptar de unic drum
din faţa morţi-ngrozitoare
cu cerul prăbuşit în scrum.

Tu eşti trimisul ultim care,
la pasul ultimei răscruci,
mai faci o ultimă chemare
spre calea Salvatoarei Cruci.

…O, de-am primi cu toţi solia
şi-am cugeta la rostu-i sfânt
’nainte de-a veni Mânia
cu Ultimul Deznodământ.

Hristos e Cel ce ne vorbeşte
prin glasul tău, ceresc trimis,
şi-n faţa morţii ne doreşte
spre cel din urmă drum deschis.

Fii binecuvântată, Viaţă
şi Cale, şi-Adevăr frumos;
cât încă mai te-avem în faţă,
noi vrem – şi-alegem pe Hristos.

Fr. Traian Dorz

Cuvânt al Fratelui Traian Dorz despre Părintele Iosif, Oastea Domnului și neamul românesc

O, cum n-am eu glas de trâmbiță, să strig: Citiți în Noul Testament, la Faptele Apostolilor, să vedeți cum a fost viața celor dintâi creștini, viața creștinilor celor „de aur”!… Citiți în Noul Testament la Faptele Apostolilor, să vedeți ce minciună mare-i creștinătatea noastră de azi și să aflați cum trebuie să trăim, ca să ieșim din această minciună de suflet pierzătoare! 

Părintele Iosif Trifa

Ce preț înalt avea credința
Ce`naintașii ne-au vestit,
de ce duh sfânt și-aprins, și mare
le-a fost cuvântu-nsuflețit,
de ce-ndrăzneală și răbdare,
și zel spre sfintele porunci
erau însuflețiți în luptă
ostașii Domnului de-atunci!

De-acum răsună iarăși un duh de deșteptare
din nou răsună astăzi duioasa ta chemare!…
să bată iarăși „tunul” în Babilonul lumii,
să-nceapă lupta dârză cu îngerii minciunii!

Mai sună-ne, gorniste, frumoasa ta chemare
ce inima trezește spre milă și-ndurare
Întoarce iar mulțimea spre dealul Căpățânii,
să nu se mai închine nicicând deșertăciunii!…